Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest odijevanja I

  Povijest odijevanja III

Izrada seminarskog rada može biti (birate JEDNU temu, pod 1, 2,3):

  1. na temelju povijesnog romana

 • odaberete povijesni roman
 • prijavite temu istraživanja (odabir romana)
 • pročitate dijelo i  zabilježite mjesta na kojima se spominje odjeća, tekstil ili općenito kultura odijevanja. Sve što bi vam pomoglo u rekonstrukciji kostima (pažljivo zapisujte stranice na kojima se nalaze izvori) 
Pri tome vam mogu pomoći dijalozi, opisi likova (karaktera).....na temelju kojih ćete na kraju rada predložiti izgled tj vašu interpretaciju kostima za likove iz dijela.

 

 • U radu obavezno trebate opisati povijesno razdoblje u kojem je smještana radnja romana, te značajke kulture odijevanja. Pri tome vam mogu pomoći publikacije posvećene povijesti odijevanja te internet stranice svjetskih muzeja koje posjeduju modne zbirke.
 • Vaš literarni prijedlog za rekonstrukciju kostima, može biti popraćen ilustracijom te priloženim tkaninama (okvirnim troškom materijala ali i vremena izrade), vizualnim materijalima koji su vam bili poticaj u njegovom osmišljavanju.
 • No vaš prijedlog kostima ne mora biti isključivo rekonstrukcija povijesnog razdoblja kojim se bavite, već i suvremena interpretacija. No u svom radu morate je objasniti.

U pisanju obavezno se pridržavati uputa za pisanje seminarskog rada, koje ste usvojili na preddiplomskom studiju:

 

http://www.ttf.unizg.hr/index.php?f0=1&str=1000&bnews_cat=196&bnews_temp=news_temp3&bnews_full=1710

 

Kvalitetan primjer seminarskog rada objavljen je u 3. broju Tedija:

 

Maja Asperger: Sjećanje jedne gejše - istraživanje u svrhu izrade kostimografske mape

 

http://www.ttf.unizg.hr/tedi/pdf/Broj_3.htm

2. na temelju odjevnog artefakta

 • odaberete muzejski odjevni artefakt (iz Hrvatske ili iz svjetskih muzeja na temelju on-line baze)
 • fotografirate odjevni artefakt te prijavite temu
 • istražite postojeću građu i literaturu o predmetu koji želite analizirati
 • analizirate odjevni artefakt: smjestivši ga u povijesni kontekst (vrijeme, prostor, trgovina, stil, konstrukcija, tkanina - ornament, uzorak, specifičnosti oblika forme, analogija s ostalim stilovima), srodni primjeri, značenje boje, postojeći vizualni izvori (slikarstvo, fotografija,..), arhivski izvori...
 • odjevni artefakt i tijelo (pitanje afirmacija ili negacije tijela, pitanje ljepote...)
 • osvrt i na revitalizaciju predmeta u suvremenoj modi ili kroz kostimografiju ( navesti primjere)

 

3. na temelju analize i rekonstrukcije odjevnog predmeta s hrv. portreta  (16-19.stoljeća)

U pisanju obavezno se pridržavati uputa za pisanje seminarskog rada, koje ste usvojili na preddiplomskom studiju:  

 

http://www.ttf.unizg.hr/index.php?f0=1&str=1000&bnews_cat=196&bnews_temp=news_temp3&bnews_full=1710

 


Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič

14.05.2015 16:39    
 
  PRETRAŽIVAČI :

Knjižnica Tekstilno-tehnološkog fakulteta:

 • BERG ENCIKLOPEDIJA
 • FASHION THEORY (na CD-ju)

  Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu:

Literatura koja je on-line: 

Izvori:

kao članovi akademske i znanstvene zajednice imate pristup bazi znanstvenih sadržaja JSTOR. Baza prikuplja preko 2,300 časopisa s cjelovitim radovima u vremenskom rasponu od 1665. godine do danas. Radi se o časopisima iz preko 60 disciplina iz humanistike, društvenih znanosti, općenito znanosti i matematike. Baza prikuplja i preko 40,000 e-knjiga akademskih izdavača s poglavljima sortiranim kao zaseban PDF dokument.

Bazi možete pristupiti putem navedene poveznice - http://www.jstor.org/

27.03.2013 10:24    
 
  konzultacije

Doc. dr.sc. Katarina Nina Simončič, soba 326

zimski semestar: četvrtak 10-11h

ljetni semestar: utorak 10-11h

e-mail: katarina.nina.simoncic@ttf.hr

21.09.2012 15:20    
 
  popis literature: Povijest odijevanja III

Obavezna literatura:  

 

 1. Moć boja : kako su boje osvojile svijet , katalog izložbe, Etnografski muzej, Zagreb, 2009.
 2.     Lee Evenson, Sandra: Dress as Costume in the Theater and Performing Arts , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 10, PART 3: Dress and the Arts Worldwide, 2010.
 3.   Aragón, F. Alba: Film and Fashion , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion , Volume 1, PART 1: Overview of Dress and Fashion inLatin America and the Caribbean, 2010.
 4.   Campbell Warner, Patricia:   Film , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion , Volume 3, PART 3: Demographic and Social Influences on Dress, 2010.
 5.   Wulff, Helena: Costume for Dance , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8, PART 9: Peoples and Dress, 2010.
 6.   Cousins, Jennie: SNAPSHOT: Historical Dress in French Film , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8, PART 9: Peoples and Dress, 2010.
 7.     Bruzzi, Stella i Church Gibson, Pamela: Visual Media and Dress , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8, PART 9: Peoples and Dress, 2010.  
 8.     Lönnqvist, Bo: The Dynamics of Fashion in West Europe , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8 , PART 1: Overview of Dress and Fashion in West Europe , 2010.
 9.   Calefato, Patrizia: Body and Beauty , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8, PART 9: Peoples and Dress, 2010.
 10.   Llewellyn-Jones, Lloyd: SNAPSHOT: Orientalism in Western Dress and Stage Costume , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion ,Volume 5, PART 7: People and Dress in Central and Southwest Asia, 2010.
 11.   Skov,   Lise: SNAPSHOT: Diderot’s Encyclopedia and the Study of Dress , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8 , PART 1: Overview of Dress and Fashion in West Europe , 2010.
 12.   Hughes, Clair: The Novel and Dress , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8, PART 9: Peoples and Dress, 2010.
 13.     Johansen, Katia: Perfumed Dress and Textiles , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 10, PART 2: Forms of Dress Worldwide, 2010.
 14.   Arredondo, Isabel: Dress in Mexican Cinema , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion , Volume 2, PART 2: Mexico, 2010.  
 15.     Cooper, Cynthia: Masquerade Dress , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion ,Volume 3, PART 3: Demographic and Social Influences on Dress, 2010.
 16.   Thompson, Eleanor: Museum Collections of Dress and Fashion , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 10, PART 5: Dress and Fashion Resources Worldwide, 2010.

 

doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič

23.12.2011 19:28    
 
  popis literature: Povijest odijevanja II

 1.   Simončič Katarina Nina: Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće , Plejada, Zagreb, 2012.
 2.   Taylor, Lou: Doing the Laundry? A Reassessment of Object-based Dress History, Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , Volume 2, Number 4, November 1998, pp. 337-358(22). 
 3.   Bauman J., Harriet: Masks, Costumes, Ceremony Life In Seventeenth Century France http://yale.edu/ynhti/curriculum/units/1986/3/86.03.02.x.html
 4.   Crane, Diana: Clothing Behavior as Non-Verbal Resistance: Marginal Women and Alternative Dress in the Nineteenth Century, Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, Berg Publishers , Volume 3, Number 2, May 1999, pp. 241-268(28)
 5.   Gordenker, Emilie E.S.: Is the History of Dress Marginal? Some Thoughts on Costume in Seventeenth-Century Painting. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, Berg Publishers , Volume 3, Number 2, May 1999, pp. 219-240(22) 
 6.   Steele, Valerie: The Corset: Fashion and Eroticism. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, Berg Publishers , Volume 3, Number 4, November 1999, pp. 449-473(25) 
 7.     McNeil, Peter; Riello, Giorgio: The Art and Science of Walking: Gender, Space, and the Fashionable Body in the Long Eighteenth Century. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, Berg Publishers , Volume 9, Number 2, June 2005, pp. 175-204(30)

 

doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič

22.12.2011 22:55    
 
  popis literature za Povijest odijevanja I

1.       Cvitan Černelić, Mirna: Roland Barthes: Bolesti kazališnog kostim , TEDI, 1/2011

      http://www.ttf.unizg.hr/tedi/  

http://www.ttf.unizg.hr/tedi/pdf/TEDI-1-1-61.pdf

2.       Lefort, Pierre i Genevieve:  Maska , Kulturno informativni centar, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2010.

3.       Petranović, Martina: Hrvatska kostimografija prve polovice 20. stoljeća , Književna revija (Osijek), 2010, 1: 137-212.

4.       Currie, Elizabeth : Prescribing Fashion: Dress, Politics and Gender in Sixteenth-Century Italian Conduct Literature , Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , Berg Publishers, Volume 4, Number 2, May 2000, pp. 157-177(21).     

5.       Scott, Margaret : Renaissance Clothing and the Materials of Memory , Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , Berg Publishers, Volume 6, Number 3, August 2002, pp. 335-339(5)

6.       Frick, Carole Collier: Gendered Space in Renaissance Florence: Theorizing Public and Private in the "Rag Trade“ , Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , Berg Publishers, Volume 9, Number 2, June 2005, pp. 125-146(22)

Povijest tekstila:

1.       Schoeser, Mary: Svijet tekstila , Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.

2.       Moć boja : kako su boje osvojile svijet , katalog izložbe, Etnografski muzej, Zagreb, 2009.

doc. dr.sc. Katarina Nina Simončič

05.10.2011 09:43    
 
  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA
SEMINARSKI RAD JE: - Samostalna stručna obrada određene teme koju izabere sam student, ili koju sugerira predmetni nastavnik - Izradom seminarskog rada student dokazuje sposobnost teorijskog i praktičnog znanja te sposobnost samostalnog služenja aktualnom izvorima informacija. u prilogu / klikni cijeli tekst
08.01.2011 20:48    Cijeli tekst