Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Preddiplomski studij studij Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Studij je koncipiran na sljedeći način: studenti se temeljem razredbenog postupka upisuju na zajedničku prvu godinu studija, nakon koje se mogu opredijeliti za jedan od dva smjera u trajanju od po dvije godine:

Tijekom studija studenti kroz likovne i kreativne kolegije izgrađuju individualnost i razvijaju sposobnosti kreativnog istraživanja i oblikovanja tekstila ili odjeće koje nadopunjuju modulu prilagođenim, specifičnim znanjima iz tehnoloških, humanističkih i prirodnih znanosti. Završetkom studija stječu naslov prvostupnik (baccalearus) TMD-suplement Modni dizajner ili Dizajner tekstila. Znanja koja student dobiva tijekom trogodišnjeg obrazovanja daju mu platformu za samostalno ili timsko djelovanje na tržištu (kreator odjeće/tekstila, modnih dodataka, stilista, tekstilni/modni stručnjak u raznim ustanovama, voditelj stručnih radionica i sl.), kao i za nastavak školovanja na sljedećim diplomskim studijima: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode, Industrijski dizajn odjeće i Industrijski dizajn tekstila.

 

 Zajednički kolegiji preddiplomskog studija

U prvoj godini studija slušaju se zajednički kolegiji, a potom se u drugoj godini studij  razdvaja na dva smjera. Sadržaj pojedinih kolegija od druge godine prilagođuje se potrebama specifičnog smjera.

 

 Usmjereni dio preddiplomskog studija

Pri upisu u drugu godinu studija student se opredjeljuje za jedan od smjera: Modni dizajn ili Dizajn tekstila. Već od prve godine, a posebice u višim godinama studija izborom slobodno izbornih kolegija unutar raznovrsnih izbornih skupina studentu omogućava izbor željenog stručnog usmjeravanja prema osobnom afinitetu i potrebi. Kolegiji smjera omogućuju studentu, naročito u diplomskom dijelu studija i primjenu odabranih ekspertnih znanja koja će mu olakšati djelovanje na području zaposlenja. U strukturi svih nastavnih programa smjera studija obvezno je upisati slobodno izborne kolegije koji donose za preddiplomski studij najmanje 27 ECTS bodova, a za diplomski najmanje 24 ECTS boda.