Faculty of Textile Technology
 
E:Čelništvo fakulteta

Dekanica Prof. Ph. D. Sandra Bischof
Prodekanica za nastavu Assoc. Prof. Ph. D. Anica Hursa Šajatović
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad Assist. Prof. Ph. D. Katarina Nina Simončič
Prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju Prof. Art. teacher in visual culture Andrea Pavetić
Prodekanica za financije Prof. Ph. D. Edita Vujasinović
Predstojnica Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila Assist. Prof. Ph. D. Maja Somogyi Škoc
Predstojnica Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila Assoc. Prof. Ph. D. Vesna Marija Potočić Matković
Predstojnica Zavoda za odjevnu tehnologiju Assoc. Prof. Ph. D. Slavenka Petrak
Predstojnica Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Assist. Prof. Ph. D. Irena Šabarić
Predstojnik Zavoda za temeljne prirodne i tehničke znanosti Prof. Ph. D. Željko Šomođi
Predstojnica Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju Assoc. Prof. Ph. D. Martinia Ira Glogar
Predstojnica Zavoda za primijenjenu kemiju Assist. Prof. Ass. prof. dr. dr. Iva Rezić
Predstojnik studija u Varaždinu Assist. Prof. Ph. D. Željko Knezić
Predstojnik Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn Assoc. Prof. Ph. D. Ivan Novak
Voditeljica Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil Prof. Ph. D. Tanja Pušić
Tajnica Sanja Miletić, lawyer
Rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe Martina Fruk, B. A. in economy