Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti

Predstojnik: prof. dr. sc. Željko Šomođi
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 552
Fax: +385 1 3712 599
e-mail zeljko.somodi@ttf.hr

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti je jedna od novih ustrojbenih jedinica utemeljen novim Statutom Fakulteta prihvaćenim 2005. godine. Kao jedan od tri nova Zavoda osnovan je da bi unaprijedio rad Fakulteta u realizaciji novih nastavnih programa usvojenih prema Bolonjskim principima.

Zavod obuhvaća nastavnike, asistente te znanstvene novake koji učestvuju u nastavi matematičke, termodinamičke, strojarske, fizikalne, računalne te elektrotehničke.grupe predmeta na lokacijama u Zagrebu i Varaždinu.

Osnovni cilj Zavoda je poboljšati kvalitetu nastavnog procesa te organiziranje i provođenje znanstvenih istraživanja u okviru svojih specijalnosti.

Uz postojeću računalnu učionicu Zavod radi na uvođenju novih tehnologija u poučavanju kao što je to računalom podržano učenje te nastojimo podržati druge zavode i pojedince u korištenju ovih tehnologija šire u nastavnim procesima na Fakultetu. Pripadnici Zavoda izradili su niz sveučilišnih udžbenika za potrebe nastavnih programa na kojima rade.

Znanstvena istraživanja na području primjena generalnih nejednakosti pod rukovodstvom akademika Pečarića su u samom vrhu svjetskih dostignuća na ovom području.

Širok spektar znanstvenih interesa ostalih pripadnika Zavoda obuhvaća područja kao što su energetika, tehničke termodinamika, gospodarenje energijom u industriji, novi i obnovljivi izvori energije, primijenjena biomehanika i ergonomija, numeričke metode mehanike u primjeni na probleme tekstila i tehnologije tekstila i odjeće, evolucijski algoritmi i njihova primjena.


Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
Akademik Josip Pečarić Matematika I, Matematika II, Numeričke metode, Statistika, Odabrana poglavlja iz matematike 
dr. sc. Goran Hudec, prof. Elektrotehnika i elektronika, Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Računalsko upravljanje procesima 
dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof. Energetika, Tehnička termodinamika, Industrijska energetika, Termodinamika 
dr. sc. Budimir Mijović, prof. Kompozitni materijali, Mehanika, Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji, Modeli mehaničkog ponašanja materijala, Osnove strojarstva, Reologija 
dr. sc. Tomislav Rolich, prof. Primijenjeno računalstvo, Programiranje računala, Računala u poslovanju, Računalstvo, Računalni jezik za dizajn, Inteligentni algoritmi, Računalna grafika 
dr. sc. Željko Šomođi, prof. Kompozitni materijali, Mehanika tekstila, Mehanika, Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji, Modeli mehaničkog ponašanja materijala, Osnove strojarstva, Numeričke metode u tekstilnom inženjerstvu 
dr. sc. Mirna Rodić, izv. prof. Matematika II, Nacrtna geometrija D, Nacrtna geometrija, Nacrtna geometrija A, Odabrana poglavlja iz matematike 
dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich, doc. Matematika I, Statistika, Odabrana poglavlja iz matematike 
dr. sc. Karlo Lelas, doc. Fizika I, Fizika II, Nanostrukture 
dr. sc. Emilija Zdraveva, poslijedoktorand  
mag. phys. Marija Sorić, asistent Fizika I, Fizika II 
dr. sc. Rozarija Mikić, znanstveni novak  
mag.ing.comp. Daniel Domović, znanstveni novak  
dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir, znanstveni novak - viši asistent