Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Predstojnik: dr. sc. Anita Tarbuk, izv. prof.
Adresa: Savska cesta 16/9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4877 350, +385 1 4877 365
Fax: +385 1 4877 355
E-mail: martinia.glogar@ttf.hr


Zavod organizira i izvodi nastavu iz područja dorade i oplemenjivanje tekstilija, njege tekstilija, bojadisanja, tiska i metrike boje. Opremljen je suvremenim instrumentima, opremom i aparatima što omogućuje izvođenje nastave i znanstveno-istraživačkog rada na visokoj razini u specijaliziranim laboratorijima:

Ujednačenošću programa  s europskom i svjetskom razinom studija te povezivanjem i suradnjom s europskim sveučilištima omogućena je razmjena studenata, polaganje određenih programa u inozemstvu i nastavak studija izvan Hrvatske. Ovakav ustroj Zavoda povezuje nastavnike s ostalim Zavodima pri izradi diplomskih radova, magistarskih i doktorskih radova te objavljivanje znanstvenih radova u visoko vrijednim časopisima te realizaciji znanstvenih projekata.
Znanstvena i stručna aktivnost Zavoda temelji se na slijedećim disciplinama; predobrada tekstila, međupovršinski fenomeni, površinska modifikacija tekstila, oplemenjivanje i mikrovalni procesi, bojadisanje, tisak, metrika boje, sustav upravljanja bojom, ispitivanje gorivosti materijala, njega tekstilija, ispitivanje multifunkcijskih efekata i analiza procesnih voda u tekstilnim procesima s obzirom na ekologiju. Ova aktivnost se dobrim dijelom ostvaruje u okviru znanstveno-istraživačkih, tehnologijsko razvojnih projekata, te međunarodne suradnje u okviru evropskih i bilateralnih projekata.
Značajna aktivnost Zavoda je suradnja s gospodarstvom na izradi studija, elaborata i projekata, vještačenja i analize u svrhu ispitivanja kvalitete za potrebe naručitelja te organizaciji i izvođenju stručnih seminara o najnovijim istraživanjima i dostignućima u području tekstilno-kemijske tehnologije i ekologije.

Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Ivo   Soljačić, prof. emeritus Ekološki pristup u njezi tekstila, Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege tekstila, Fizikalno-kemijski procesi i učinci u mokrom oplemenjivanju tekstila 
dr. sc. Drago  Katović, prof. emeritus Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila, Kemijska modifikacija celuloznih materijala, Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji 
dr. sc. Ana-Marija Grancarić, prof. emeritus Fizikalno-kemijski procesi i učinci u mokrom oplemenjivanju tekstila 
dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus Bojadisanje prirodnim bojilima, Bojadisanje tekstila, Kemija bojila, Metrika boje, Specijalne metode tiska, Tekstilni tisak, Teorija bojadisanja, Bojadisanje, Multifunkcijska bojila u primjeni, Tehnike tiska 
dr. sc. Sandra Bischof, prof. Oplemenjivanje tekstila, Visokovrijedno oplemenjivanje, Vođenje procesa oplemenjivanja, Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila, Kemijska modifikacija celuloznih materijala 
dr. sc. Tanja Pušić, prof. Njega tekstila i odjeće, Oplemenjivanje odjeće, Procesi njege odjeće, Procesi njege tekstila, Sredstva za pranje tekstila, Teorija njege tekstila, Oplemenjivanje i njega tekstila, Ekološki pristup u njezi tekstila, Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege tekstila 
dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof. Ekološko oplemenjivanje tekstila, Operacije oplemenjivanja tekstila, Oplemenjivanje tekstila i odjeće, Suho oplemenjivanje, Oplemenjivanje i njega tekstila, Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji 
dr. sc. Martinia Ira Glogar, izv. prof. Metrika boje, Osnove metrike boje, Specijalne metode tiska, Tekstilni tisak A, Bojadisanje i tisak, Bojadisanje tekstila D, Osnove teorije boje, Boja u dizajnu i menadžmentu 
dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof. Bojadisanje prirodnim bojilima, Bojadisanje tekstila, Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila, Procesi bojadisanja i tiska, Tekstilni tisak, Teorija bojadisanja, Bojadisanje tekstila D, Nova bojila i napredne tehnologije u 21 st. 
dr. sc. Anita Tarbuk, izv. prof. Procesi oplemenjivanja tekstila, Tekstilna pomoćna sredstva, Teorija oplemenjivanja tekstila, Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege tekstila, Fizikalno-kemijski procesi i učinci u mokrom oplemenjivanju tekstila 
dr. sc. Lea Botteri, poslijedoktorand Procesi oplemenjivanja tekstila 
dr. sc. Tihana Dekanić, doc. Njega tekstila i odjeće, Oplemenjivanje odjeće, Procesi njege odjeće, Procesi njege tekstila, Oplemenjivanje i njega tekstila 
dipl. ing. Zorana Kovačević, asistent Operacije oplemenjivanja tekstila, Oplemenjivanje tekstila, Suho oplemenjivanje, Suvremene metode identifikacije vlakana, Visokovrijedno oplemenjivanje, Vođenje procesa oplemenjivanja 
dipl. ing. Marijana Tkalec, asistent  
mag. ing. techn. text. Iva Brlek, asistent  
dipl. ing. Kristina Šimić, znanstveni novak Njega tekstila i odjeće, Oplemenjivanje odjeće, Sredstva za pranje tekstila 
dipl. ing. Branka Brkić, stručni suradnik  
dipl. ing. Katia Grgić, stručni suradnik  
dipl. ing. Eva Magovac, stručni suradnik  
dr. sc. Andrea Katović, vanjski suradnik (doc.)  
Zlatko Jurković, tehnički suradnik