Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Laboratorij za analitičku kemiju

Nastavna djelatnost laboratorija sadržana je u skupini kolegija koja je vezana za područje analitičke kemije, analitičkih postupaka te industrijskih i otpadnih voda tekstilne industrije.

Znanstveni rad skupine istraživača je osmišljen i provodi se klasičnim i instrumentalnim fizikalno kemijskim metodama na karakterizaciji anorganskih tvari u tekstilnim materijalima, tekstilnim pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama tekstilne industrije. Matematičkim modeliranjem razdvojenih signala omogućeno je kvantitativno odvajanje komponenata u smjesi. U ispitivanje je uključena ocjena valjanosti analitičkih metoda uz analizu svakog analitičkog postupka, kao i utjecaj na dobivenu informaciju. Određuju se i parametri analitičkih postupaka u svrhu restauracije povijesnog tekstila destruktivnim i nedestruktivnim analitičkim postupcima.