Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Laboratorij za opću kemiju

Nastavna djelatnost laboratorija sadržana je u skupini kolegija koja je vezana za opću kemiju, kemiju materijala i nano tehnologiju te ekologiju u tekstilstvu.
Područje znanstvenog rada sadržano je u istraživanjima metoda rentgenske strukturne analize organskih spojeva i njihovih kompleksa s ciljem postavljanja suodnosa strukture i fizikalno-kemijskih svojstava i biološkog djelovanja. Istraživačka djelatnost je usmjerena i na strukturna istraživanja vodikovih veza, tautomerije, kao i na konformacijsku analizu u kristalnom stanju.