Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Laboratorij za organsku kemiju

Nastavna djelatnost laboratorija sadržana je u skupini kolegija koja je vezana za organsku kemiju, kemiju prirodnih i sintetskih polimera, kemije bojila te suvremenih metoda njihovog istraživanja.
Područje znanstvenog rada uključuje sinteze i ispitivanja različito supstituiranih heterocikličkih sustava iz reda benzotiazola kao potencijalnih bojila, optičkih bjelila pomoćnih sredstava u tekstilu i biološki aktivnih spojeva. Određivanje strukture organskih spojeva i ispitivanje njihovih svojstava pomoću najnovijih spektroskopskih metoda (UV/VIS, IR, RAMAN, NMR, MS). Ispitivanje primjenjivosti pojedinih teorijskih modela metodama računalne kemije za predviđanje mikroskopskih i makroskopskih svojstava sintetiziranih spojeva kao i mehanizam njihovog nastanka.