Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (IRO TTF) osnovan je odlukom Fakultetskog vijeća 4. lipnja 2007. godine. Prva voditeljica Ureda bila je prof. emerita dr. sc. Ana Marija Grancarić (2007.-2013.). Uključenjem Hrvatske u europske integracijske procese Sveučilište u Zagrebu je velik dio svojih aktivnosti usmjerilo u međunarodne programe razmjene. Upravo iz tog razloga IRO TTF je posredovao u intenziviranju postojeće plodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s mnogim inozemnim institucijama u Europi i svijetu, u svrhu razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, ali i u svrhu intenziviranja suradnje kroz istraživanja realizirana kroz brojne projekte iz osiguranih fondova kao što su EUREKA, COST, FP7 (Framework Programme 7, 2007.-2013.) i drugi.
S ciljem što kvalitetnijeg i intenzivnijeg uključivanja u jedan dio projekata  osnovan je STEP – Servis tekstilnih europskih projekata, čija je prva voditeljica bila prof. dr. sc. Sandra Bischof, dok su projekti iz programa cjeloživotnog učenja (Longlife Learning Programme, LLP) vezani uz ERASMUS+ program.

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuje članove IRO-a i STEP-a.

Članovi Ureda za međunarodnu suradnju (IRO TTF):

  1. Izv. prof. art. Andrea Pavetić, Prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju, Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i Koordinatorica programa CEEPUS
  2. Izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, ECTS koordinatorica
  3. Dr. sc. Emilija Zdraveva, Koordinatorica programa ERASMUS+ i Zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju
  4. Sanja Projić, Studentska referada

Članovi Servisa tekstilnih europskih projekata (STEP):

  1. Doc. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, voditeljica Servisa
  2. Doc. dr. sc. Ivana Schwarz, zamjenica voditeljice Servisa
  3. Red. prof. dr. sc. Željko Penava

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet ostvaruje značajnu međunarodnu suradnju sa znanstvenim i drugim institucijama, te strukovnim udruženjima.

IRO TTF-a uspješno surađuje s Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u svim aktivnostima vezanim uz međunarodnu suradnju poput vođenja dokumentacije i prosljeđivanja informacija o mobilnosti. Međunarodna suradnja

Ured primarno radi na realizaciji mobilnosti za dolazne i odlazne studente zainteresirane za studijski boravak ili studijsku praksu, te realizaciji mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje TTF-a, u okviru ERASMUS+, CEEPUS, BASILEUS, E-TEAM i drugih programa mobilnosti.
Potencijal vidimo u činjenici da smo kao jedina znanstveno-istraživačka i nastavna ustanova u području tehničkih znanosti, polju tekstilne tehnologije u Republici Hrvatskoj prepoznati na međunarodnoj razini. Prepoznatljivost smo uspjeli postići kontinuiranim radom. TTF je uključen u CEEPUS mrežu još od akademske godine 1996./1997. i jedna smo od prvih sastavnica Sveučilišta koja je koristila ovaj oblik međunarodne suradnje. Valja istaknuti da je TTF imao ERASMUS suradnju prije nego što je Hrvatska potpisala ERASMUS povelju 2010. godine. Akademske godine 2008./2009. na TTF-u je održana nastava zajedničkog studija članica AUTEX-a, E-TEAM, a prva razmjena inozemnih studenata provedena je u akademskoj godini 2009./2010.

 

KONTAKTI:

IRO TTF

E-mail: ttf-iro@ttf.hr

ECTS
ECTS koordinatorica:
Izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale
E-mail: sfrogale@ttf.hr

ERASMUS+
Koordinatorica programa Erasmus+:
Dr. sc. Emilija Zdraveva
E-mail: emilija.zdraveva@ttf.hr

CEEPUS
Koordinatorica programa CEEPUS:
Izv. prof. art. Andrea Pavetić
E-mail: andrea.pavetic@ttf.hr

Studentska referada
Sanja Projić
E-mail: sanja.projic@ttf.hr