Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Arhiva projekata

 Međunarodni bilateralni znanstveno-istraživački projekti

Naziv projekta Zemlje partneri Glavni istraživači  Vrijeme trajanja 
Ekološko oplemenjivanje tekstila Hrvatska / Slovenija I. Soljačić/V. Golob 1997 - 1999
Mjerni sustavi i metode u odjevnom inženjerstvu Hrvatska / Slovenija D. Rogale/J. Grešak 2000 - 2002
Measurement of changes in the surface free eneergy of enzyme-treated textiles  Hrvatska / V. Britanija  A.M. Grancarić/D. Bishop  2000 - 2002
Hidrofobna optička bjelila za poboljšanje bjeline sintetičkih vlakana Hrvatska / V. Britanija  A.M. Grancarić 2003 - 2004
Ekologija kemijskog čišćenja i pranja Hrvatska / Slovenija T. Pušić 2003 - 2004

 

 Znanstveno-istraživački projekti

Znanstveno-istraživački projekti u razdoblju od 1964-1986

Naziv projekta Glavni istraživač(i)  Vrijeme trajanja 
Studija proizvodnje i dorade tkanina od mješavina celuloznih i poliesterskih vlakana Žerdik, L. Gansel, I. Soljačić  1964 - 1969
Termičke intervencije na sintetičkim vlaknima M. Žerdik, D. Raffaelli 1969 - 1973
Studije i promjene vlaknastih polimera I. Soljačić 1971 - 1975
Primjena i ispitivanje procesa i sredstava za oplemenjivanje poliesterskih vlakana I. Soljačić 1976 - 1980
Procesi i metode u tekstilnoj i odjevnoj tehnologiji I. Soljačić 1981 - 1985
Razvoj i racionalizacija proizvodnje, oplemenjivanja i prerade tekstila I. Soljačić 1986 - 1990
Istraživanje razvoja tehnološkog procesa proizvodnje poliesterskih vlakana različitih vrsta i svojstava D. Raffaelli 1985 - 1986

Znanstveno-istraživački projekti - vrijeme trajanja 1991-1996

Naziv projekta Glavni istraživač(i)
Razvoj i racionalizacija metoda i procesa odjevnog inženjerstva B. Knez (1991-1993)
Z. Dragčević 1994.-1996
Poboljšanje kvalitete i pripreme pređe za proces pletenja M. Srdjak
Regeneracija otpadnih voda tekstilne industrije D. Došen-Šver
Istraživanja primjene CAD-CAM sustava u tekstilnoj tehnologiji V. Orešković
Nove metode za oplemenjivanje tekstila I. Soljačić
Sintetička vlakna modificiranih svojstava R. Čunko
Domaće vune – fizička, kemijska i bojadisarska svojstva D. Raffaelli
Prijenosi energije u sistemu ČSO tekstilne industrije M. Skoko

Znanstveno-istraživački projekti - vrijeme trajanja 1996-2001

Naziv projekta  Glavni istraživač 
Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvaliteta tekstila I. Soljačić
Ušteda energije i materijala u proizvodnji tekstila i odjeće M. Skoko
Domaća vuna i kože D. Raffaelli
Procesi proizvodnje i dizajn odjeće D. Rogale
CAD-CAM i praćenje kakvoće u tekstilno-mehaničkim procesima V. Orešković
Nejednakosti i primjene J. Pečarić
Ekološki aspekti svojstava vlakana i kvalitete tekstila R. Čunko
Projektiranjem pređe i pletiva do kvalitetnog proizvoda M. Srdjak

Znanstveno-istraživački projekti - vrijeme trajanja 2001-2006

Naziv projekta Šifra projekta Glavni istraživač
Alternativna primjena vlakana za netkane i kompozitne materijale 0117001 dr. sc. Maja Andrassy, vanjski suradnik (prof.)
Ekološki procesi apreture tekstila 0117002 dr. sc. Drago  Katović, prof. emeritus
Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće
0117003 dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Primjena fuzzy logike u procesu bojadisanja i metrici boje
0117004 dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
Projektiranjem pređe i pletiva do kvalitetnog proizvoda
0117007
Istraživanje utjecajnih parametara projektiranjem tkanina u CAD-CAM tkanju
0117008 dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Istraživanje 3D sustava radnika, strojeva i okoliša
0117009 dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Ekološki procesi predobrade i njege tekstila
0117012 dr. sc. Ana-Marija Grancarić, prof. emeritus
Unaprjeđenje procesa proizvodnje odjeće
0117013 dr. sc. Darko Ujević, prof.
Nejednakosti i primjene
0117014 Akademik Josip Pečarić

Znanstveno-istraživački poticajni projekti za mlade znanstvenike - vrijeme trajanja 1998-2000

Naziv projekta Nositelj projekta
Polikarboksilne kiseline kao ekološki povoljna sredstva S. Bischof-Vukušić
Adsorpcijska svojstva meduliranih vunenih vlakana E. Vujasinović
Nejednakosti Opielovog tipa I. Budimir

 

 Tehnologijski projekti

Naziv projekta Glavni istraživač  Vrijeme trajanja 
Nove mikrovalne metode visokog oplemenjivanja tekstilija Drago Katović 2001 - 2003
Enzimatska obrada celuloznih tekstilnih materijala Ana-Marija Grancarić 2001 - 2003
Kvaliteta i nove pređe u predionici Zenun Skenderi 2002 - 2004
Optimiranje škrobnog nanosa na pređi Stana Kovačević 2002 - 2004
Razvoj metodike ispitivanja i vrednovanja specifičnih svojstava tehničkih tekstilija Emira Pezelj 2002 - 2004
Uređaj za poboljšanje kvalitete šivanja odjeće Darko Ujević 2002 - 2004

 

 Informatički projekti

Naziv projekta  Glavni istraživač   Vrijeme trajanja 
Tekstilna tvornica na Internetu G. Hudec 1998 - 1999
Virtualni muzej oblikovanja na temelju etno-baštine G. Hudec 2000 - 2001