Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Uvod dekanice

Dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta
dr. sc. Sandra Bischof, prof.

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (TTF) je jedina znanstveno- istraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u polju tekstilne tehnologije. U svojoj 50-godišnjoj djelatnosti (najprije u sklopu Tehnološkog fakulteta) te 20-godišnjoj samostalnoj djelatnosti TTF je dao vrijedan doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva u području svoga djelovanja, ponajprije obrazujući visokokvalitetne i svestrane inženjere, diplomirane inženjere, magistre i doktore znanosti ali i izvođenjem razvojno-istraživačkih i stručnih projekata za hrvatsko gospodarstvo.

Biti dekanicom takve institucije velika je čast, ali još više i velika odgovornost. U programu razvoja Fakulteta snažno podupirem istraživački karakter integriranog Sveučilišta u kojem vidim jasnu poziciju Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Moja vizija zadaće dekanice TTF-a je usmjeravanje sveukupne djelatnosti Fakulteta prema visokim razinama nastavnih, znanstveno-istraživačkih ili umjetničko-istraživačkih i stručnih postignuća te stvaranje potrebnog institucionalnog okvira za ta postignuća, vodeći računa o aktualnim okolnostima u kojima Fakultet djeluje.

Pod institucionalnim okvirom prvenstveno podrazumijevam brigu za kontinuirani razvoj ljudskih resursa i učinkovitu organizaciju svih službi Fakulteta unutar Sveučilišta. Samo usklađen, osmišljen i integriran razvoj svih resursa mogu osigurati kvalitetu i prepoznatljivost studija i znanstveno-istraživačkog rada i umjetničko-istraživačkog rada Sveučilišta u Zagrebu i Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Cilj mi je zadržavanje vodeće pozicije unutar područja tekstila u široj regiji, uz kontinuiranu nadogradnju suradnje sa srodnim institucijama iz znanstvenog i umjetničkog područja ili iz gospodarskog sektora. Jedino partnerskim odnosima sa suradnicima koje TTF ima ne samo unutar europskog istraživačkog i obrazovnog prostora, nego i sa suradnicima iz ostalih zemalja svijeta (npr. USA, Koreja, Kina, Pakistan) – možemo aktivno doprinijeti internacionalizaciji i ispunjavanju strateških ciljeva Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Sandra Bischof