Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Studij u Varaždinu

Predstojnik: doc. dr. sc. Željko Knezić
Adresa: Hallerova aleja 6, 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 330 676
Fax: +385 42 330 450
E-mail: sjvz@ttf.hr

Studij u Varaždinu organizira nastavu iz preddiplomskog stručnog studija tekstilno-mehaničke, tekstilno-kemijske, odjevne i obućarske tehnologije. Dio nastave obavljaju i nastavnici fakulteta iz Zagreba, a industrijske i laboratorijske vježbe stručnjaci tekstilne, odjevne i obućarske industrije Varaždinske regije.
Nastavnici studija u Varaždinu su ujedno i nosioci znanstvenog i stručnog rada, te sudjeluju u realizaciji znanstveno istraživačkih i tehnologijskih projekata, a nastavno i stručno djeluju preko pripadajućih zavoda Tekstilno-tehnološkog fakulteta.


Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
Osnove boje, Metrika boja, Računalno receptiranje, Tehnologija bojadisanja tekstila, Tehnologija tekstilnog tiska, Stručna praksa bojadisanja tekstila i tekstilnog tiska
Vlakna I i II, Tekstilna vlakna i materijali, Fizikalno meh. ispitivanje tekstila, Ispitivanje tekstila, Ispitivanje tekstila i odjeće, Upravljanje kvalitetom
Tehnologija oplemenjivanja tekstila, Operacije oplemenjivanja tekstila, Osnove oplemenjivanja tekstila, Predobrada oplemenjivanja tekstila, Stručna praksa oplemenjivanja tekstila, Stručna praksa predobrada tekstila
Tehnička priprema proizvodnje odjeće, Tehnološki procesi krojenja odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Tehnološki procesi dorade odjeće, Stručna praksa OT

Osnove proizvodnje teksitla, Računalni dizajn tkanina, Tehnologija pripreme pređe, Tekstilni materijali, Tekstilna vlakna i materijali, Vezovi i konstrukcija tkanina, Žakar tkanje, Stručna praksa TTM

Engleski jezik I - III, Njemački jezik I - III

Fizika I - II, Mehanika, Akustičke metode i ultrazvučna tehnika, Optičke metode i lasarska tehnika, Ultrazvučna i laserska tehnika

dr. sc. Mario Cetina, izv. prof. Opća kemija
Konstrukcija odjeće I i II, Modeliranje odjeće, Računalna konstrukcija odjeće
dr. sc. Miroslav Tratnik Ekonomika, Ekonomika A, Ekonomika poduzetništva u tekstilstvu, Osnove računovodstva
dr. sc. Alica Grilec Kaurić, viši asistent Ekonomika, Ekonomika A, Ekonomika poduzetništva u tekstilstvu, Osnove računovodstva, Menadžment
 
 
Jadranka Keretić, administrativno osoblje  
 
Anica Križmarić, pomoćno osoblje  


Vanjski suradnici (obućarska tehnologija):

Djelatnik Kolegij