Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Drago  Katović, Prof. Emeritus
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 1+1 - VII. semestar
2+2 - VIII. semestar
Program: Podjela procesa oplemenjivanja. Sustavi pokreta materijala i kupelji.
Operacije mokrog oplemenjivanja tekstila, strojevi i uređaji.
Izračuni kod postupaka impregnacije "suho u morko" i "mokro u mokro". Mehanizmi kvašenja plošnih proizvoda. Mehaničko odvodnjavanje; cijeđenje, centrifugiranje, isisavanje.Toplinske operacije sušenja i termofiksiranja. Prijenost topline i tvari u procesima oplemenjivanja. Konvekcijsko sušenje, kondukcijsko sušenje, sušenje zračenjem, visokofrekventno sušenje. Mehanizmi sušenja plošnih proizvoda. Bilanca materijala i energije, izračun energetskih potreba u procesima oplemenjivanja tekstila. Automatizacija, kontrola i vođenje procesa oplemenjivanja tekstila računalom. Projektiranje procesa oplemenjivanja. Organizacija proizvodnje i upravljanje; Just in Time; Quick Response, CIM. Transport. Usaglašavanje s ostalim procesima u proizvodnji tekstila.
Literatura: I.Soljacic, D.Katovic, A.M. Grancaric: "Osnove oplemenjivanja tekstila" Knjiga 1
A.M. Grancaric, I.Soljacic, D.Katovic : "Osnove oplemenjivanja tekstila" Knjiga 2
D.Katovic, I.Soljacic, A.M. Grancaric: "Osnove oplemenjivanja tekstila" Knjiga 3
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske, tvornicke
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, prvi i drugi potpis
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info