Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Ana-Marija Grancarić, Prof. Emeritus
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+3 - IV. semestar
Program: Uvod u procese predapreture
Kvašenje tekstila
Površinsko aktivna sredstva
Procesi, uredjaji i osnovne veličine u mokroj doradi tekstila
Predapretura pamuka, smudjenje i odškrobljavanje pamuka
Iskuhavanje i kemijsko bijeljenje
Oksidansi i reducensi za bijeljenje
Postupci i kontrola bijeljenja, oštećenja u bijeljenju
Optičko bijeljenje
Mercerizacija
Predapretura materijala iz proteinskih vlakana
Pranje i karbonizacija vune, degumiranje svile, bijeljenje
Predapretura sintetičkih materijala, pranje i bijeljenje
Uvod u apreturu
Klasična apretura
Apretura protiv gužvanja
Vodoodbojna i uljeodbojna apretura
Apretura protiv gorenja
Apretura protiv plijesni i trulenja
Uvod u preturu vune
Valjkanje, fiksiranje, krabovanje i dekatura vune
Zaštita vune od insekata
Suha apretura
Statitčki elektricitet u tekstilu, antistatička obrada
Piling, obrada protiv pilinga
Pokrivne apreture, laminiranje tekstila
Njega tekstila
Kemijsko čišćenje
Literatura: I. Soljačić, D. Katović, A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga I, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1992.
A.M. Grancarić, I. Soljačić, D. Katović: Osnove oplemenjivanja, Knjiga II, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1994. (u tisku)
E.R. Trotman: Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charlec & Griffin Co. Ltd., Ed. 1984.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info