Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnologija bijeljenja i apreture

Nositelj: dr. sc. Ana-Marija Grancarić, prof. emeritus
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+3 - IV. semestar
Program: Uvod u procese predapreture
Kvašenje tekstila
Površinsko aktivna sredstva
Procesi, uredjaji i osnovne veličine u mokroj doradi tekstila
Predapretura pamuka, smudjenje i odškrobljavanje pamuka
Iskuhavanje i kemijsko bijeljenje
Oksidansi i reducensi za bijeljenje
Postupci i kontrola bijeljenja, oštećenja u bijeljenju
Optičko bijeljenje
Mercerizacija
Predapretura materijala iz proteinskih vlakana
Pranje i karbonizacija vune, degumiranje svile, bijeljenje
Predapretura sintetičkih materijala, pranje i bijeljenje
Uvod u apreturu
Klasična apretura
Apretura protiv gužvanja
Vodoodbojna i uljeodbojna apretura
Apretura protiv gorenja
Apretura protiv plijesni i trulenja
Uvod u preturu vune
Valjkanje, fiksiranje, krabovanje i dekatura vune
Zaštita vune od insekata
Suha apretura
Statitčki elektricitet u tekstilu, antistatička obrada
Piling, obrada protiv pilinga
Pokrivne apreture, laminiranje tekstila
Njega tekstila
Kemijsko čišćenje
Literatura: I. Soljačić, D. Katović, A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga I, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1992.
A.M. Grancarić, I. Soljačić, D. Katović: Osnove oplemenjivanja, Knjiga II, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1994. (u tisku)
E.R. Trotman: Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charlec & Griffin Co. Ltd., Ed. 1984.