Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda

Nositelj: dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
dr. sc. Krste Dimitrovski
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+2 - V. semestar
Program: Konstruiranje tkanina i pletiva sa stajališta vezne strukture
Konstruiranje tkanina i pletiva sa stajališta fizikalno-mehaničkih svojstava
Oblikovanje tkanina i pletiva skladom veza i boja
Strukturna, fizikalna i vezna analiza tkanina i pletiva
Literatura: Članci u časopisu Tekstil
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i praktične u laboratoriju
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: odslušano min 80% predavanja i sve vježbe te izrada programa