Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Đurđica Parac-Osterman, Prof. Emeritus
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Pojam boje. Karakteristike izvora svjetla.
Boja u prostoru, sistematizacija boje (spektralne vrijednosti x, y i z).
Aditivno i suptraktivno miješanje boja.
Boja i njene dimenzije: ton, svjetlina i zasićenost.
Sustav uređenosti boja (Munsell, Ostwald, OSA-UCS, colour atlas, CIE, CMC).
Kvalitativne i kvantitativne razlike boja (vrijednosti L,a,b,E, C i H).
Matemerija boje, matemerija na tekstilu.
Primjena kompjutora u tekstilu, Kubelka-Munk teorija.
Primjena metrike boja u modnom dizajnu tekstila.
Literatura: H.S. Shah, R.S. Gandhi: Instrumental Colour Measuremental and Computer,
Aided Colour Matching for Textiles, Mahajan Book
Distributors, Ahmedaba India,1990.
N. Treitz:Farben, Erns Klett Verlag, Stuttgart,1985.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info