Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mjerenje boja

Nositelj: dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Pojam boje. Karakteristike izvora svjetla.
Boja u prostoru, sistematizacija boje (spektralne vrijednosti x, y i z).
Aditivno i suptraktivno miješanje boja.
Boja i njene dimenzije: ton, svjetlina i zasićenost.
Sustav uređenosti boja (Munsell, Ostwald, OSA-UCS, colour atlas, CIE, CMC).
Kvalitativne i kvantitativne razlike boja (vrijednosti L,a,b,E, C i H).
Matemerija boje, matemerija na tekstilu.
Primjena kompjutora u tekstilu, Kubelka-Munk teorija.
Primjena metrike boja u modnom dizajnu tekstila.
Literatura: H.S. Shah, R.S. Gandhi: Instrumental Colour Measuremental and Computer,
Aided Colour Matching for Textiles, Mahajan Book
Distributors, Ahmedaba India,1990.
N. Treitz:Farben, Erns Klett Verlag, Stuttgart,1985.