Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcijski materijali i zaštita

Nositelj: dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 1+1 - V. semestar
1+1 - VI. semestar
Program: Uloga i značaj konstrukcijskih materijala u suvremenim tehnološkim procesima. Osnovna svojstva i podjela konstrukcijskih materijala s obzirom na sastav, svojstva i primjenu. Metalni konstrukcijski materijali. Struktura i svojstva metala. Fizikalno-kemijska i mehanička svojstva metala. Željezo. Struktura čelika. Konstrukcijski čelici. Obojeni metali. Proizvodnja i dobivanje obojenih metala. Sinterirani materijali. Postupci sinteriranja. Nemetalni konstrukciji materijali. Ugljični i silikatni materijali. Stakla. Vrste i osobine stakla. Struktura stakla. Proizvodnja stakla. Azbest. Građevinski konstrukcijski materijali. Mineralna veziva. Zračna i hidraulična veziva. Sirovine i dobivanje. Armirano-betonske konstrukcije. Primjena armiranog betona. Organski materijali. Polimerni materijali. Podjela polimernih materijala. Struktura i sastav polimernih materijala. Termoplast i duroplasti. Svojstva i dobivanje. Kompoziti. Prerada polimernih materijala. Plastifikacija metala. Silikoni. Drvo. Svojstva i struktura drva. Sintetski kaučuci. Korozija. Ekonomsko značenje korozije. Vrste i oblici korozije. Teorije korozionih procesa. Mehanizmi kemijske korozije. Karakterističke kemijske korozije. Elektrokemijska korozija. Utjecaj izvođenja konstrukcije na koroziju metala. Kozorija uz naprezanja. Atmosferska korozija. Korozija nemetala i organskih materijala. Zaštita materijala od korozije. Inhibitori i mehanizam zaštitnog djelovanja inhibitora. Anorganske nemetalne zaštitne prevlake. Oksidne i fosfatne prevlake. Metalne zaštitne prevlake. Organske zaštitne prevlake. Elektrokemijska zaštita. Ispitivanje procesa korozije.
Literatura: F. Sebenji, L. Hakli: Korozija metala, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
D. Zorović: Korozija i zaštita, Zagreb, 1979.