Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Zvonko Dragčević, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 1+1 - VII. semestar
2+2 - VIII. semestar
Program: Studij rada u suvremenoj organizaciji proizvodnje. Vremenski normativi. Vri- jeme izrade, jedinično vrijeme. Sastavni elementi jediničnog vremena. Korištenje vremenskih normativa. Oprema za snimanje. Normalno vrijeme. Koeficijent zalaganja. Standardna distribucija ocjene zalaganja. Dodatno vrijeme. Koeficijenti dodatnog vremena. Pristup snimanja. Metode snimanja osnovnih vremena. Varijacije cikličnih zahvata. Obrada podataka i metode izračunavanja vremenskih normativa. Praćenje i analiza izvršenja normi. Analiza rada na strojevima. Određivanje vremenskih normativa u automat- skim proizvodnim procesima. Analiza gubitaka vremena u procesu rada. Metode određivanja gubitaka vremena. Pojednostavljanje radnog procesa. Načela racionalizacije i faze njegovog provođenja. Dijagram poslovanja. Račun koristi. Ekonomska usporedba dviju metoda proizvodnje. Sustav unaprijed određenih normalnih vremena. Osnovni principi i jedinice. MTM sustav. Osnovni pokreti. Sustav oznaka učestalosti i redoslijed osnovnih pokreta. MTM sustav - usklađeni pokreti, istovremeni, kombinirani i kombini- rano istovremeni pokreti. Mogućnost primjene MTM sustava u odjevnoj
tehnologiji. Standardna vremena za ručne i strojno-ručne zahvate. Psiho-fiziologija rada u odjevnoj industriji.
Literatura: D. Taboršak: Studij rada, ORGADATA, Zagreb, 1999.
A. Polajnar: Študij dela, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Univerzitetski učbenik, Maribor, 1999., ISBN 86-435-0287-1
M. Leber, A. Polajnar: Študij dela za delo v praksi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Univerzitetski učbenik, Maribor, 2000., ISBN 86-435-0340-1
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info