Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Studij rada u odjevnoj tehnologiji

Nositelj: dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. emeritus
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 1+1 - VII. semestar
2+2 - VIII. semestar
Program: Studij rada u suvremenoj organizaciji proizvodnje. Vremenski normativi. Vri- jeme izrade, jedinično vrijeme. Sastavni elementi jediničnog vremena. Korištenje vremenskih normativa. Oprema za snimanje. Normalno vrijeme. Koeficijent zalaganja. Standardna distribucija ocjene zalaganja. Dodatno vrijeme. Koeficijenti dodatnog vremena. Pristup snimanja. Metode snimanja osnovnih vremena. Varijacije cikličnih zahvata. Obrada podataka i metode izračunavanja vremenskih normativa. Praćenje i analiza izvršenja normi. Analiza rada na strojevima. Određivanje vremenskih normativa u automat- skim proizvodnim procesima. Analiza gubitaka vremena u procesu rada. Metode određivanja gubitaka vremena. Pojednostavljanje radnog procesa. Načela racionalizacije i faze njegovog provođenja. Dijagram poslovanja. Račun koristi. Ekonomska usporedba dviju metoda proizvodnje. Sustav unaprijed određenih normalnih vremena. Osnovni principi i jedinice. MTM sustav. Osnovni pokreti. Sustav oznaka učestalosti i redoslijed osnovnih pokreta. MTM sustav - usklađeni pokreti, istovremeni, kombinirani i kombini- rano istovremeni pokreti. Mogućnost primjene MTM sustava u odjevnoj
tehnologiji. Standardna vremena za ručne i strojno-ručne zahvate. Psiho-fiziologija rada u odjevnoj industriji.
Literatura: D. Taboršak: Studij rada, ORGADATA, Zagreb, 1999.
A. Polajnar: Študij dela, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Univerzitetski učbenik, Maribor, 1999., ISBN 86-435-0287-1
M. Leber, A. Polajnar: Študij dela za delo v praksi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Univerzitetski učbenik, Maribor, 2000., ISBN 86-435-0340-1
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi