Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Zvonko Dragčević, Prof.
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Sigurnost i značaj sigurnosti u društvu; Osnove sigurnosti u kožarskoj i obućarskoj industriji; Oblici mogućeg kriminaliteta; Zaštita kao pojam i vrste zaštite; Vrste zaštite u obućarskoj industriji; Fizička zaštita; Tehnička zaštita; Zaštita na radu; Zaštita zdravlja; Zaštita od požara; Ekologija i obućarska industrija.

Sadržaj vježbi (auditorne, broj studenata u grupi: 30):
Analiza sigurnosnog stanja u pojedinim poslovnim subjektima regije. Podrobna analiza zaštite od požara u pojedinim pogonima proizvodnje tekstila. Zaštita od štetnog djelovanja i zdravstveno stanje radnika. Ekološke konsideracije na klonkretnim primjerima.
Literatura: B.Uhlik: Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, HDKI, Zagreb, 1993.
G.Delez: Kemijske štetnosti, štetne i otrovne tvari u industriji, Zagreb, 1973.
Z.Šmejkal, Uređaji i oprema i sredstva za gašenje i zaštitu od požara, Zagreb, 1991.
I.Đuričić: Medicina rada, Medicinska knjiga, Zagreb, 1966.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info