Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Studij rada u odjevnoj tehnologiji

Nositelj: dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija
Satnica: 2+2 - III. semestar
Program: Studij rada u suvremenoj organizaciji proizvodnje. Vremenski normativi. Vrijeme izrade, jedinično vrijeme. Sastavni elementi jediničnog vremena. Korištenje vremenskih normativa. Oprema za snivanje. Normalno vrijeme. Koeficijent zalaganja. Standardna distribucija ocjene zalaganja. Dodatno vrijeme. Koeficijenti dodatnog vremena. Pristup snimanja. Metode snimanja osnovnih vremena. Varijacije cikličkih zahvata. Obrada podataka i metode izračunavanja vremenskih normativa. Praćenje i analiza izvršenja normi. Analiza rada na strojevim.a Odredjivanje vremenskih normativa u automatskim proizvodnim procesima. Analiza gubitaka vremena u procesu rada. Metode odredjivanja gubitaka vremena. Pojednostavljenje radnog procesa. Načela racionalizacije i faze njegovog provodjenja. Dijagram poslovanja. Račun koristi. Ekonomska usporedba dviju metoda proizvodnje.
Literatura: D. Taboršak: Studij rada, Tehnička knjiga, Zagreb, 1971.
M. Car, M. Krznar, K. Šimon: Studij rada, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, SN Liber, Zagreb, 1985.
Ž. Unterweger: Mjerne i računalske metode u studiju rada, SIZ usmjerenog obrazovanja u tekstilnoj industriji, Zagreb, 1981.
D. Stary: Psiho-fiziologija rada u industriji konfekcije, Viša tehička škola, Zagreb, 1972.