Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Studij rada u obućarskoj tehnologiji

Nositelj: dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. emeritus
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+2 - III. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Studij rada u suvremenoj organizaciji proizvodnje. Vremenski normativi. Vrijeme izrade, jedinično vrijeme. Sastavni elementi jediničnog vremena. Korištenje vremenskih normativa. Oprema za snimanje. Normalno vrijeme. Koeficijent zalaganja. Standardna distribucija ocjene zalaganja. Dodatno vrijeme. Koeficijenti dodatnog vremena. Pristup snimanja. Metode snimanja osnovnih vremena. Varijacije cikličkih zahvata. Obrada podataka i metoda. Izračunavanje vremenskih normativa. Praćenje i analiza izvršenja normi. Analiza rada na strojevima. Određivanje vremenskih normativa u automatskim proizvodnim procesima. Analiza gubitaka vremena u procesu rada.Metode određivanja gubitaka vremena. Pojednostavljenje radnog procesa. Načela racionalizacije i faze njenog provođenja. Dijagram poslovanja. Račun koristi. Ekonomska usporedba dviju metoda proizvodnje. Organizacija industrijskog treninga radnika.

Sadržaj vježbi (auditorne, broj studenata u grupi: 30):
Proračuni i kalkulacije. Simulacije procesa. Izračun vremenskih i drugih normativa. Snimanje oglednog i stvarnog radnog mjesta. Analiza normi i njihovog izvršenja. Analiza gubitaka vremena. Izračun koristi. Teoretska usporedba različitih metoda organizacije poslovanja. Shema organizacije obučavanja radnika
Literatura: Taboršak: Studij rada, Tehnička knjiga, Zagreb, 1971.
Car, M. Krznar, K. Šimon: Studij rada, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, SN Liber, Zagreb, 1985.
Unterweger: Mjerne i računalske metode u studiju rada, SIZ usmjerenog obrazovanja u tekstilnoj industriji, Zagreb, 1981.