Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove strojarstva

Nositelj: dr. sc. Željko Šomođi, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - II. semestar
Program: Aksonometrijske projekcije, ovtogonalne projekcije, presjeci, kotiranje, šrafure.
Presjecište dva pravca, prava veličina dužine, presjek tijela ravninom, probodište tijela pravcem.
Sttika krutih tijela, aktivne i reaktivne sile, moment sile, težište, trenje.
Hooueov dijagram, vlačno optereženje, tlačno opterećenje, naprezanja na smicanje, naprezanje na torziju, naprezanje na svijanje.
Elementi za prijenos kružnog gibanja: osovine, vratila, rukavci, ležaji i spojke.
Elementi za prijenos snage: tarni prijenosnik, remenski prijenosnik, konopni prijenosnik, lančani i zupčasti prijenosnik.
Elementi veze: elementi za čvrstu razdvojivu vezu (vijci, klinovi i opruge), elementi za čvrstu nerazdvojivu vezu (zakovani, zavareni i lemljeni spojevi).
Statita fluida, kinematika fluida, Pascalov zakon, Arhimedov zakon, Bernoulieva jednadžba i jednadžba kontinuiteta.
Literatura: Deker: Elementi strojeva, Školska knjiga, 1985.
Mijović: Osnove strojarstva, skripta, 1994.