Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće I
 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće I
 
Nositelj: Ph. D. Darko Ujević, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+2 - VI. semestar
Program: Funkcija konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji. Prikupljanje ideja, kreiranje i oblikovanje modela odjevnih predmeta. Izrada kolekcije, opis i označavanje modela. Normizacija novih krojnih dijelova. Vrste odjevnih predmeta. Konstruiranje krojeva odjeće. Proporcije čovječjeg tijela, utvrđivanje i mjerenje tjelesnih mjera. Korištenje piktograma. Domaći i strani sustavi odjevnih veličina. Sustavi označavanja odjevnih veličina. Glavne i izračunate tjelesne mjere, konstrukcijske i dopunske mjere pri konstruiranju krojeva odjeće. Konstrukcija muške i ženske odjeće. Gradiranje krojeva odjeće. Krojne slike. Sustavi za gradiranje odjeće i izradbu krojnih slika pomoću elektroničkih računala.
Literatura: D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno-tehnološki fakutltet, Zagreb, 2000.
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Tehnički fakultet, Bihać, 1999.
L. Szirovicza, D. Ujević, M. Drenovac: The Structure of Body Measurements for the Determinition of Garment System for Young Croatian Men, Collegium Antropologicum, 26 (2002),1 187-197
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: kolokvij, pismeni, usmeni
Preduvjeti za ispit: vježbe, program, kolokvij
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info