Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+2 - VI. semestar
Program: Podjela proizvodnje odjeće prema vrstama odjevnih predmeta i tehnološkim fazama proizvodnje. Domaće i međunarodne norme u procesima proizvodnje odjeće. Tehnološka priprema u odjevnoj industriji. Operativna priprema. Kapaciteti proizvodnje. Tehnološka kalkulacija. Analiza izrade odjevnog predemta. Planovi operacija rada u proizvodnji odjeće. Planovi montaže odjevnih predmeta. Planovi tehnoloških procesa u odjevnoj industriji. Sustavi tehnoloških procesa i ugradnje radnih mjesta. Tehnološki proces krojenja odjeće. Proces frontalnog fiksiranja. Parametri kod frontalnog fiksiranja. Strojevi za kontinuirano frontalno fiksiranje. Tehnološki proces šivanja. Normizacija tipova šivaćih šavova i tipova šivaćih uboda. Univerzalni šivaći strojevi. Specijalni šivaći strojevi. Šivaći automati. Šivaći agregati i roboti. Međufazno glačanje. Tehnološki procesi dorade odjeće. Strojevi za glačanje. Specijalna dorada. Programi glačanja.
Literatura: Rogale D., Ujević D., Firšt Rogale S., Hrastinski M.: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ODJEĆE SA STUDIJEM RADA, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet, Bihać, 2000.
Stručni radovi u časopisu: Tekstil
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne
Način održavanja ispita: pismeni, usmeni
Preduvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij