Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 1+2 - VII. semestar
3+3 - VIII. semestar
Program: Modeliranje krojeva muške i ženske odjeće. Konvencionalne tehnike modeliranja. Modeliranje krojeva za odjevne predmete od uzorkastog materijala. Tehnike izrade šavnih dodataka na krojnim dijelovima, ljepljive međupodstave, podstave, pribor. Izrada krojnih slika s obzirom na čimbenike uzorkastih materijala. Numeričke metode za utvrđivanje stupnja iskorištenja krojnih slika. Osnove računalne grafike. Računalni sustav za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Vektori i matrice u računalnoj grafici, gradiranje krojeva matričnim transformacijama, vektorskim modulima i vektorskim translacijama. Matrične transformacije, matrice homogenih koordinata, rotacije, simetrije, skaliranja, translacije. Segmentirane matrice. Tehnika pripreme krojnih dijelova za digitalizaciju. Formiranje modela odjevnog predmeta i izrada krojnih slika primjenom računala. Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i međupodstavnih krojnih dijelova računalom. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje.
Literatura: D. Ujević, D. Rogale & M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Zagreb, 2000.
D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Zagreb, 1996.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske- na računalnoj CAD/ CAM opremi
Način održavanja ispita: pismeni, usmeni i praktični ispit na radu s CAD/CAM sustavom
Preduvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi i program
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info