Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće II

Nositelj: dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 1+2 - VII. semestar
3+3 - VIII. semestar
Program: Modeliranje krojeva muške i ženske odjeće. Konvencionalne tehnike modeliranja. Modeliranje krojeva za odjevne predmete od uzorkastog materijala. Tehnike izrade šavnih dodataka na krojnim dijelovima, ljepljive međupodstave, podstave, pribor. Izrada krojnih slika s obzirom na čimbenike uzorkastih materijala. Numeričke metode za utvrđivanje stupnja iskorištenja krojnih slika. Osnove računalne grafike. Računalni sustav za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Vektori i matrice u računalnoj grafici, gradiranje krojeva matričnim transformacijama, vektorskim modulima i vektorskim translacijama. Matrične transformacije, matrice homogenih koordinata, rotacije, simetrije, skaliranja, translacije. Segmentirane matrice. Tehnika pripreme krojnih dijelova za digitalizaciju. Formiranje modela odjevnog predmeta i izrada krojnih slika primjenom računala. Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i međupodstavnih krojnih dijelova računalom. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje.
Literatura: D. Ujević, D. Rogale & M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Zagreb, 2000.
D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Zagreb, 1996.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske- na računalnoj CAD/ CAM opremi
Način održavanja ispita: pismeni, usmeni i praktični ispit na radu s CAD/CAM sustavom
Preduvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi i program