Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 2+2 - VIII. semestar
Program: CIM koncepcija u procesima proizvodnje odjeće. Računalne mreže. Računalno povezivanje tehničke pripreme proizvodnje i tehnoloških procesa proizvodnje. Automatizacija krojenja. Iskrojavanje krojnih naslaga, sredstva i strojevi, analiza tehničkih i tehnoloških čimbenika, deformacije, tehnološki dijagrami, matematički modeli i računalna simulacija. Procesi kontinuiranog frontalnog fiksiranja, vođenje i čimbenici. NC vođeni šivaći strojevi, automati i agregati, metode NC vođenja. Automatizacija proizvodnih procesa programiranim transportnim uređajima, vođenje računalima, prikupljanje procesnih podataka, linijski kodovi, uređaji za automatsko prikupljanje podataka. Procesni parametri, mjerenje i određivanje. Programatori strojeva za glačanje, automatizacija procesa glačanja odjeće. Robotizacija procesa proizvodnje odjeće. Neizrazito (fuzzy) vođenje procesa u odjevnim tehnologijama.
Literatura: Interna skripta koja se sastoji od članaka objavljenih u časopisima (samo članci novijeg datuma)
Rogale, Dubravko; Dragčević, Zvonko; Ujević, Darko: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil. 48 (1999) , 1; 17-33
Rogale, Dubravko; Dragčević, Zvonko: Inteligentna odjeća - izazov za odjevnu tehnologiju 21. stoljeća, Tekstil. 50 (2001) , 3; 107-121
Rogale, Dubravko: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji, Tekstil. 50 (2001) , 1; 8-16
Rogale, Dubravko; Petrunić, Igor; Tisak, Zdravko: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil. 52 (2003) , 8; 380-390
Geršak Jelka: Objektivno vrednovanje fiksiranih dijelova odjeće, Tekstil, 46 (1997.) 4, 193-203
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, kolokvij
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info