Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 2+2 - VIII. semestar
Program: Zadaci projektiranja, vrste projekata, idejni i glavni projekt, analiza, izradba i provedba projektnog zadatka. Program proizvodnje, utrošak osnovnih i pomoćnih materijala, tehnički podaci postrojenja, prostor za tehničku pripremu i skladišta. Sustavi tehnoloških procesa po fazama i broju jedinica. Snimanje i utvrđivanje proizvodnih podataka i parametara, tehničko-tehnološki podaci o strojevima po procesima. Utvrđivanje kapaciteta tipova strojeva po fazama i određivanje broja jedinica, radne površine proizvodnog procesa, međufazni transport. Potrebe za energentima. Analiza shematskih prikaza rasporeda strojeva i opreme. Izrada tehnološkog projekta s mogućim alternativama i pratećim objektima, razrada projekta unutarnjeg i integralnog transporta. Struktura i potreban broj radnika. Instalacije elektromotornog pogona, komprimiranog zraka, tehnološke pare i vode, kondenzata i vakuuma, priključna mjesta, faktori istodobnosti, proračun utrošaka energenata. Osvjetljenje i klimatizacija. Koordinacija s investitorom i projektantima ostalih dijelova projekata.
Literatura: Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske
Način održavanja ispita: usmeni
Preduvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info