Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće, modul: dizajn odjeće
Satnica: 4+4 - VIII. semestar
Program: Modeliranje krojeva muške i ženske odjeće. Konvencionalne tehnike modeliranja. Modeliranje krojeva za odjevne predmete od uzorkastih materijala. Tehnika izrade šavnih dodataka na krojnim dijelovima, ljepive međupodstave, podstave, pribor. Izrada krojnih slika s obzirom na čimbenike uzorkastih materijala. Osnove računalne grafike. Računalni sustavi za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Tehnika pripreme krojnih dijelova za digitalizaciju. Formiranje modela odjevnog predmeta i izrada krojnih slika primjenom računala. Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i međupodstavnih krojnih dijelova računalom. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje.
Literatura: D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Zagreb, 1996.
D. Ujević, D. Rogale & M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Zagreb
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske- na računalnoj CAD/ CAM opremi
Način održavanja ispita: pismeni, usmeni i praktični ispit na radu s CAD/CAM sustavom
Predvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info