Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Ph. D. Slavica Bogović, Assist. Prof.
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija, modul: konstruktorski
Satnica: 1+2 - IV. semestar
Program: Osnove računalne grafike. Računalni sustavi za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Tehnika prirpeme krojnih dijelova za digitalizaciju. Formiranje modela odjevnog predmeta i izrada krojnih slika primjenom računala. Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i medjupodstavnih krojnih dijelova računalom. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje.
Literatura: D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranje odjeće, recenzirani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu broj 02-607/3-2004, od 8. lipnja 2004.., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 953-7105-01-6, UDK 687.1(075.8), 342 str.
D. Rogale i S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme odjevne industrije, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.