Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Matematika I

 Vijesti > kolegij: Matematika I
 Info > kolegij: Matematika I
 
Nositelj: dr. sc. Vidosava Šimić
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - I. semestar
Program: Pojam skupa; operacije sa skupovima, realni brojevi; neki jednostavni skupovi na brojevnom pravcu; relacija; pojam funkcije; način zadavanja funkcije; neke osnovne elementarne funkcije, neki pojmovi vezani uz funkciju; inverzna funkcija; kompozicija funkcija; logaritamske i arkos funkcije; elementarne funkcije, linearna transformacija grafa; bionimni teorem: determinante i sustavi linearnih jednadžbi.
Literatura: T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Stronje: Matematika za tehnološke fakultete, Multigraf, Zagreb, 1994.