Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Matematika II

 Info > kolegij: Matematika II
 
Nositelj: dr. sc. Vidosava Šimić
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - II. semestar
Program: Pojam niza, granična vrijednost niza; svojstva konvergentnih nizova; broj R; veze limesa s algebrom; granična vrijednost funkcije; neprekidnost funkcije; neka svojstva neprekidnih funkcija; pojam derivacije; geometrijsko i kinematičko značenje derivacije; derivacije nekih osnovnih elementarnih funkcija; pravila za deriviranje; logaritamsko deriviranje; deriviranje implicitno zadane funkcije; diferencijal; neki teoremi diferencijalnog računa; neodredjeni oblici, maksimum i minimum funkcije; asimptote; crtanje grafa funkcije; neodredjeni integral; metode integracije; odredjeni integral: veza odredjenog i neodredjenog integrala; metode integracije; primjena odredjenog integrala (kvadratura, put, rad).
Literatura: T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Stronje: Matematika za tehnološke fakultete, Multigraf, Zagreb, 1994.