Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi proizvodnje kemijskih vlakana

Nositelj: dr. sc. Ružica Čunko, vanjski suradnik (prof.)
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+1 - VI. semestar
Program: Kemijska vlakna: standardizirano nazivlje, proizvodni oblici, kronologija i trend razvoja. Polimeri za proizvodnju kemijskih vlakana: neophodna građa i svojstva, principi sinteze homo- i kopolimera za vlakna mehanizmom stup- njevite i lančane polimerizacije, osnovni parametri sinteze u funkciji dobiva- nja svojstava neophodnih za ispredivost u vlakna, kvaliteta i kontrola. Teh- nološki postupci proizvodnje kemijskih vlakana: Mehanizam tvorbe vlakana ekstruzijom taljevine i otopina vlaknatih polimera kroz mlaznicu; Ispredanje vlakana iz taljevine polimera: priprema i svojstva taljevine, ekstruzija, koa- gulacija i završno oblikovanje niti, utjecaj procesnih parametara na svojstva vlakana; Ispredanje vlakana iz otopine polimera - suhi i mokri postupak: pot- rebna svojstva otopina i zahtjevi na otapala, ekstruzija, specifičnosti koagu- lacije polimernog mlaza i utjecaj na svojstva vlakana, završno oblikovanje. Procesi završnog oblikovanja vlakana: istezanje, termofiksiranje, preparira- nje, kovrčanje-teksturiranje, mehanizam i tehnološka provedba. Specifič- nosti procesa dobivanja glavnih vrsta kemijskih vlakana različitih svojstava, proizvodnih oblika i tipova: celulozna, poliesterska, poliamidna, poliakriloni- trilna, modakrilna, aramidna i druga termostabilna vlakna, elastanska, poli- etilenska, polipropilenska, staklena, polikristalasta, metalna.
Literatura: R. Čunko: Procesi proizvodnje kemijskih vlakana, TTF sveučilišta u Zagrebu, Liber, Zagreb 1993.
A. Hofer: Stoffe 1, Rohstoffe; Deutscher Fachverlag, Frankfurt/Main, 2000.
T. Nakajima: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publ. Ltd, Cambridge, 2000
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske i razgledavanje industrijskog pogona
Uvjeti koje student mora ispuniti da bi dobio drugi potpis: prisustvovanje predavanjima (min. 60%), u potpunosti završene sve vježbe i priznati referati uz vježbe.
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: seminarski rad na zadanu temu (vezano uz proizvodni proces), kolokvirane vježbe.