Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ispitivanje i osiguranje kvalitete tekstila

Nositelj: dr. sc. Ružica Čunko, vanjski suradnik (prof.)
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+3 - VI. semestar
2+3 - VII. semestar
Program: Mjerenje i ispitivanje: osnove mjeriteljstva - mjerenje, fizičke veličine i jedinice, pogreške pri mjerenju, nepouzdanost mjernih rezultata, uzroci i iskazivanje. Primjena statističkih metoda u analizi i vrednovanju mjernih rezultata - prikazivanje mjernih rezultata; izračunavanje osnovnih statističkih pokazatelja; procjena osnovnog skupa; usporedba uzoraka. Priprema za ispitivanje: prostor za ispitivanje - standardna atmosfera, priprema i kontrola; kondicioniranje; uzorak za ispitivanje - karakteristike i oduzimanje. Kvaliteta i osiguranje kvalitete tekstilnih proizvoda: pojam kvalitete, relevantne karakteristike, specificiranje i vrednovanje, označavanje kvalitete, sustav osiguranja kvalitete ISO 9000/EN 29000, certificiranje kvalitete proizvoda i sustava osiguranje kvalitete prema EN 45000.
Metode i postupci ispitivanja osnovnih svojstava vlakana, pređa, plošnih i odjevnih proizvoda: dimenzijske karakteristike; konstrukcijske karakteristike; otpornost na djelovanje sila i elastičnost (vlačna sila, sila savijanja, sila uvijanja, tlačna sila - klasični i modificirani postupci ispitivanja u statičkim i dinamičkim uvjetima), otpornost na prsnuće i probijanje. Metode i postupci ispitivanja i ocjena ponašanja proizvoda u primjeni: postupci nošenja, otpornost na piling, otpornost na habanje, oštećenje materijala, ocjena udobnosti tekstilija pri nošenju - ispitivanjem pojedinačnih svojstava (primanje i propuštanje vlage, zraka, topline, sklonost nabijanju statičkim elektricitetom), - ispitivanje primjenom postupaka simulacije praktične primjene, otpornost na vodu, otpornost na toplinu i gorenje, ponašanje proizvoda pri održavanju.
Literatura: R. Čunko: Ispitivanje tekstila – fizikalne i instrumentalne metode karakterizacije osnovnih svojstava tekstilija, TTF/ Sveučilište u Zagrebu, Liber, Zagreb 1989, 1995.
M. Bona: Textile Quality – Physical methods of product and process control, Textilia, Torino, 1994
B.P. Savile: Physical Testing of Textiles, Woodhead Publ. Ltd, Cambridge, 1999
R. Čunko, E. Pezelj: Kvaliteta tekstilnih i odjevnih proizvoda, Tekstil 42 (1993) 17 – 23
R. Čunko:Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil 45 (1996) 1 – 18
R. Čunko: Europski sustav označivanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil 50 (2001) 297 -306
R. Čunko: Europski sustav označivanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil 50 (2001) 297 -306
R. Čunko: Europski sustav označivanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil 50 (2001) 297 -306
R. Čunko: Procesni pristup u upravljanju kvalitetom, Tekstil 50 (2001) 292-295
R. Čunko: Novi ekološki kriteriji europske oznake EU eco-label za označivanje tekstilnih proizvoda, Tekstil 50 (2001) 296 - 299
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske i dijelom auditorne, po završetku vježbe prirediti kratak referat iz obrađene tematike
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Uvjeti koje student mora ispuniti da bi dobio drugi potpis: prisustvovanje predavanjima (min. 60%), u potpunosti završene sve vježbe i priznati referati uz vježbe.
Uvjeti koje student mora ispuniti da bi pristupio ispitu: načiniti seminarski rad na zadanu temu, kolokvirati vježbe; ispit se polaže u dva dijela (IKKT I i IKKT II).