Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće I

Nositelj: Zlatka Mencl-Bajs, posebno istaknuti profesor
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 1+3 - VI. semestar
1+3 - VII. semestar
Program: Razvijanje i osvješćivanje likovnog doživljaja; principi i elementi oblikovanja odjeće; odjeća kao trodimenzionalni oblik vezan za ljudsko tijelo.
Različite likovne tehnike za izražavanje kreativnosti.
Odjeća po uzrastu, spolu, dobi, sezoni, namjeni i materijalu.
Usporedba suvremenih i povijesnih oblika.
Principi komponiranja; odnos prema integralnom odjevnom predmetu kao vizualno-taktilnom proizvodu, povezanom s ljudskim tijelom.
Individualne vježbe sa studentima.
Literatura: R.Turner-Wilcox: The Dictionary of Costume, B.T.Batsford Ltd., l969.
Grupa autora: Anziehungs Kräfte, Carl Hanser Verlag, 1986.
E.Carter: The Changing World of Fashion, Weidenfeld and
Nicolson, London, 1977.