Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modna ilustracija

Nositelj: Zlatka Mencl-Bajs, posebno istaknuti profesor
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+2 - V. semestar
Program: Uvod u kolegij: pregled povijesti modne ilustracije; modna ilustracija kao ogledalo vremena; razvoj modne ilustracije od pojave tiska - markantni primjeri. Mediji modne ilustracije. Prezentacija metodom modne ilustracije. Likovne tehnike u službi plošnog i plastičnog ilustriranja. Principi i metode realizacije modnih ilustracija: put od integriranja znanja iz crtanja i slikanja, teorije dizajna i forme. Kreiranja odjeće u samostalni likovni izraz do primijenjenog i komunikativnog ilustriranja modnih sadržaja.
Osvješćivanje likovnog prikaza s aspekta mode. Reprodukcija i prezentacija likovno oblikovanog materijala.
Literatura: Hans Meyers:"150 Bildenerische tehniken", Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1973.
Julian Seaman: "Fachion Illustration Basic Tehniques", Batsfor Ltd, London, 1996.
Victor Ambrus: "How to Drow the Human Figure", Grange Book's, 1996, London
Brian Lewis: "An introduction to Illustration", Grange Book's, London
Colin Barnes: "Fashion Ilustration" Orbit House, London, 1988.