Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+2 - V. semestar
Program: Kolegij se bavi kreiranjem i oblikovanjem modnih dodataka koji se pojavljuju kao dio odjevne kompozicije, ali i kao autonomni oblik. Modni dodatak treba kreativno oblikovati osvješćujući sve pojedinačne elemente: materija, funkcija, oblik i njegovo značenje. Posebno se obrađuju povijesni aspekti modnih dodataka i detalja, njihovo značenje danas, simbolička vrijednost kao i uporabnost.
Kreativnim osvješćivanjem modnoga dodatka kao samostalnog oblika razvija se i smisao za dodatak kao dio modnoga odijevanja, tj. stila.
Predavanja i vježbe se međusobno prožimaju. Likovna vježba je rad studenta prema postavljenoj zadaći, a predavanja su izravno vezana uz likovni rad studenta.
Osvješćivanje materije i razvijanje kreativnosti je individualni rad nastavnika sa svakim pojedinim studentom.
Literatura: Ingrid Loschek: Accessoires - Symbolik und Geschicht, Bruckmann, München, 1993.
Grupa autora: Anziehungkräfte, katalog izložbe, München, 1987.
Knjige iz povijesti umjetnosti i odijevanja
Katalozi izložbi
Časopisi iz područaj modnoga dizajna
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info