Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove oblikovanja odjeće

Nositelj: Maja Vinković
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija, modul: konstruktorski
Satnica: 1+1 - IV. semestar
Program: Svrha kreiranja i projetkiranja odjeće: značaj i uloga konstruktora u izradi kolekcije odjeće; uloga odjeće u našem životu, namjenska i zaštitna, važnost estetskog izgleda odjeće kao poruke i potvrde; osnove kompozicije - linija, ploha, volumen, prostor, značaj linije i vremena u odjevnoj kompoziciji; boja i njena primjena u materijalima za izradu odjeće: vrste materijala za sezonske i dopunske kolekcije odjeće; primarne, sekundarne, komplemetarne boje, tonski efekti i principi komponiranja odjeće; proporcije ljudskog tijela i uskladjivanje s modnom figurom, vizualne korekcije ljudske figure uskladjivanjem linija i elemenata odjeće, pribora i dodataka;
Osnovni pojmovi povijesti odijevanja: linije i stilovi, visoka moda i konfekcija.
Literatura: J. Nikolić: Osnove oblikovanja odjeće, interna skripta
M. Peić: Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb, 1985.