Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+0 - V. semestar
Program: Kolegij se bavi fenomenom mode sa sociološkog stanovišta, ali ne zanemaruje ni povijesne, estetičke, antropološke, gospodarske, psihološke, semiotičke etc. aspekte teme. Predavanja problematiziraju predmet od teorijske do praktične razine, od povijesnih do najsuvremenijih aspekata. Odijevanje je prvorazredna kulturna činjenica. Svaki izgled nosi određenu poruku, posjeduje vlastitu semantičku vrijednost. Odijelo je istodobno predmet /stvarna funkcija/ i znak /simbolička funkcija/. Polazeći od tih pretpostavki, predavanja obuhvaćaju teme: teorije o nastanku mode; rađanje moderne mode u građanskom društvu; moda i stil; odijelo kao znak /semiotičko čitanje odjeće/; moda i antimoda; moda između elitnog i masovnog; muški i ženski princip u odijevanju kroz povijest; moda i društvene grupe; odijelo kao nosilac ideologijskog; moda i tržište; modni magazini - jezik, predodžbe, vrijednosni sustav; marginalno versus konvencionalno u odijevanju; nostalgija i revival; moda i statusni simbol; različite odjevne prakse kao rezultat nacionalnih i kulturoloških razlika, moda - najplanetarnija činjenica suvremenih informatičkih društava.
Literatura: Zbornik: Sociologija mode - skripta za studente Tekstilno-tehnološkog fakulteta, tekstove izabrala Dj. Milanović; zastupljeni autori: D. Dorfles, A. Lurie, R. Konig, Th. Veblen, P. Perrot, E. Fink, T. Polhemus i L. Procter, D. Hebdige, O. Žunec, G. Lipovetsky
E. Fink: Moda zavodnica, u antologiji Nova filozofika umjetnosti, priredio D. Pejnović, Naknadni zavod MH, Zagreb, 1972.
Ted Polhemus & Lyn Procter: Moda i antimoda, časopis Pitanja, br. 8/9, Zagreb, studeni 1979.
A. Lurie: The Languageof Clothes, Heinemann, London, 1981.
G. Dorfles: Mode e modi, Mazzota, Milano, 1979.
R. Konig: The Restless Image, Goerge Allen&Unwin Ltd, London, 73.
G. Ragone: Sociologia dei fenomeni di moda, Franco Angeli Libri, Milano, 1986.
Y. Deslanders: Le costume, image de l'homme, Albin Michel, Pariz, 1976.
R. Barthes: Systeme de la mode, Editions du Seuil, Pariz, 1967.
G. Lipovetsky: L'empire de l'éphémere, Editions Gallimard, Pariz, 1987.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: nema
Način održavanja ispita: usmeni
Preduvjeti za ispit: predavanja + prisutnost na nastavi
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info