Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Stana Kovačević, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - VII. semestar
Program: Tehničko-tehnološki zahtjevi koji određuju postupke za pripremu pređe za snovanje. Tehničko-tehnološki zahtjevi koji određuju postupke za pripremu pređe za potku. Tehničko-tehnološki zahtjevi koji određuju postupke za pripremu pređe za kulirno pletenje. Analiza tehnoloških i procesnih problema kod snovanja osnove za potrebe tkanja i pletenja. Analiza grešaka u tkanju i pletenju koje proizlaze iz problematike snovanja. Analiza tehnoloških i procesnih problema kod škrobljenja i površinske obrade osnove i pređa. Bilanca tvari kod škrobljenja i elementi regulacije škrobnog nanosa. Analiza grešaka i smetnji kod tkanja (pletenja) koje su posljedica neadekvatnog škrobljenja i površinske obrade
Literatura: S. Kovačević: Priprema pređe, 2000.god.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Auditorne i posjeta tvornici
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Program i prisutnost na nastavi (najviše 3 minusa)
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info