Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi tkanja i konstrukcija tkanina

Nositelj: dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
2+3 - VIII. semestar
Program: Teorija naponske i geometrijske ravnoteže vezne točke tkanine; Analiza uređaja za otpuštanje i regulaciju napetosti osnove i namatanje tkanine;
Analiza geometrije zijeva i uređaja za njegovu tvorbu; Uređaji za unošenje i pritkaj potke; Upravljanje i korištenje uređaja za uzorkovanje potkom; Kontrolni organi i osjetila za kontinuirani rad i izbjegavanje grešaka;Razrada i projektiranje bojenih i veznih uzornica; Strukturna, fizikalna i vezna analiza tkanina prema složenosti sustava niti; Analiza konstrukcijskih veznih elemenata prema složenosti sustava niti; Analiza i projektiranje tkanina prema građi uređaja za tvorbu zijeva.
Literatura: Handbook of Weaving, autor: S. Adanur, 2001.god.
Interni materijal od nastavnika na CD-u,
Stručni časopisi
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Auditorne, radioničke vježbe te posjeta tvornici
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Program, radioničke vježbe i prisutnost na nastavi (najviše 3 minusa)