Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija tkanina i procesi tkanja

Nositelj: dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće, modul: dizajn tekstila
Satnica: 2+3 - VIII. semestar
Program: Analiza i regulacija elemenata i uređaja za ostvarenje gustoće tkanine; Ana- liza uređaja za tvorbu zijeva; Uređaji za uzorkovanje potke, njihova regula- cija i programiranje; Analiza konstruktivnih veznih elemenata prema slože- nosti sustava niti; Razrada i projektiranje bojenih i veznih uzornica prema složenosti sustava niti;Analiza i projektiranje tkanina prema građi organa za tvorbu zijeva.
Literatura: V. Orešković, J.Hađina: Vezovi i konstrukcija tkanina, Bihać, 1982.
Tekstilni priručnik, Maribor, 1987.
D.Jakšić: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, Ljubljana, 1988.
Autoren kolektiv: Webmaschinen, VEB, Lipzig, 1966.
Autoren kolektiv: Handbuch der Textilwaren, VEB, Leipzig, 1972.