Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Studij rada i troškova

Nositelj: dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - III. semestar
Program: Uvod u analizu troškova u tekstilno-mehaničkoj tehnologiji. Analiza utjecaja troškova rada, amortizacije i kvalitete kao funkcije fronte posluživanja. Teoretsko i praktična analiza zastoja strojeva kao funkcija fronte posluživanja te definiranje stupnja stjecajnog ili prekrivenog zastoja, kao i iskorištenja strojeva i radnog vremena poslužitelja. Elementi radne norme kao medjusobnog ugovora poslužitelja i poduzetnika.
Literatura: V. Orešković: Simulacijski model posluživanja više strojeva. Tekstil 34 (1986),9
V. Orešković: Okviri primjene teoretske jednadžbe za izračunavanje stupnja stjecajnog zastoja, Tekstil 35(1986),8