Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
3+3 - VIII. semestar
Program: Teorija građe pletene strukture kulirnog i osnovinog tipa. Procesi izrade standardnih pletiva na strojevima kulirnog i osnovinog principa rada Projek- tiranje temeljnih reljefnih i žakarskih struktura kulirnog tipa. Projektiranje te- meljnih, mrežastih i složenih struktura osnovinog tipa. Regulacija i analiza toka napetosti niti od križne namotnice ilil osnove do pletaćeg sistema; me- hanizmi za popuštanje osnove i dovod pređe. Analiza skretničkih sitema linearnog i nelinearnog tipa. Analiza problematike povlačenja pletiva sa sta- jališta stabilnosti dimenzija gotovog proizvoda. Kontrolni uređaji i osjetila za uočavanje i sprečavanje grešaka. Projektiranje pletenih struktura sa stajališ- ta stabilnosti, rastezljivosti, elastičnosti i čvrstoće proizvoda. Spoznaja feno- mena "uzimanja natrag" i njegovo značenje u procesu pletenja. Ubrzanje procesa pletenja i poboljšanje kvalitete korištenjem tzv. relativne tehnike.
Literatura: S. Raz: Warp Knitting Production, Heidelberg, Germany, 1987.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: redovito pohađanje predavanja i vježbi, izrada programa
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info