Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Suvremeni znanstveni pristupi socijalnom bitku (psihologija, sociologija, kibernetika, teorija sustava, filozofija...). Bitka sveza čovjeka, svijeta, povijesti i ljudske zajednice. Povijest socijalnih ideja, povijesne epohalne konstelacije života i suvremene socijalnofilozofijske ideje. Moderni socijalni bitak čovjeka raščlanjen u podsustavne kulture, gradjanskog društva i političke države. Suvremeno postindustrijsko (informacijsko društvo), pravo politika i demokracija. Suvremeni oblici zajedničkog života: narod (etnos), nacija, civilno durštvo, vjerske zajednice itd. Socijalni bitak čovjeka u razdoblju postmoderne.
Literatura: Milan Galović: Socijalna filozofija, Demetra, Zagreb, 1996.
Ernest Cassirer: Ogled o čovjeku, Naprijed, Zagreb, 1978.
Čemu još služi filozofija (izbornik), CKD, Zagreb, 1988.
Michael Haralambos: Uvod u sociologiju, Globus, Zagreb, 1989.
David Held: Modeli demokracije, ŠK, Zagreb, 1990.
Francis Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek, HSN, Zagreb, 1994.
Benedikt Andreson: O pojmu nacije, ŠK, Zagreb, 1990.
John K. Galbraith: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1978.
Ivan Cifrić: Socijalna ekologija, Globus, Zagreb, 1990.
Francesco Valentin: Moderna politička misao, ŠK, Zagreb, 1982.
Edgar Morin: Kako izići iz XX. stoljeća, Globus, Zagreb, 1983.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info