Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Socijalna filozofija

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Suvremeni znanstveni pristupi socijalnom bitku (psihologija, sociologija, kibernetika, teorija sustava, filozofija...). Bitka sveza čovjeka, svijeta, povijesti i ljudske zajednice. Povijest socijalnih ideja, povijesne epohalne konstelacije života i suvremene socijalnofilozofijske ideje. Moderni socijalni bitak čovjeka raščlanjen u podsustavne kulture, gradjanskog društva i političke države. Suvremeno postindustrijsko (informacijsko društvo), pravo politika i demokracija. Suvremeni oblici zajedničkog života: narod (etnos), nacija, civilno durštvo, vjerske zajednice itd. Socijalni bitak čovjeka u razdoblju postmoderne.
Literatura: Milan Galović: Socijalna filozofija, Demetra, Zagreb, 1996.
Ernest Cassirer: Ogled o čovjeku, Naprijed, Zagreb, 1978.
Čemu još služi filozofija (izbornik), CKD, Zagreb, 1988.
Michael Haralambos: Uvod u sociologiju, Globus, Zagreb, 1989.
David Held: Modeli demokracije, ŠK, Zagreb, 1990.
Francis Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek, HSN, Zagreb, 1994.
Benedikt Andreson: O pojmu nacije, ŠK, Zagreb, 1990.
John K. Galbraith: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1978.
Ivan Cifrić: Socijalna ekologija, Globus, Zagreb, 1990.
Francesco Valentin: Moderna politička misao, ŠK, Zagreb, 1982.
Edgar Morin: Kako izići iz XX. stoljeća, Globus, Zagreb, 1983.