Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
1+1 - VIII. semestar
Program: Osnove oblikovanja i definiranja tekstilnih višebojnih uzornica računalom. Ručno oblikovanje uzornice i njeno unošenje u računalo skeniranjem ili videotehnikom. Prilagođavanje dimenzija višebojne uzornice gustoći tkanine ili pletiva te veličini i vrsti zjevotvornog ili plet. sustava. Računalska simulacija tkanja i pletenja lica tkanine na temelju pletiva višebojnih uzornica na osnovi sklada veza i boja za listovnu i žakardsku tehniku za 2 i višesustavne vezove te kulirna i osnovina pletiva. Bojno dotjerivanje grafičkog zapisa u više verzija te iscrtavanje na papir radi animacije. Vezna razrada bojne uzornice na temelju prethodne računalske simulacije i odabranih vezova po efektima uz odgovarajuće definiranje svih tehnoloških elemenata vezne patrone. Naknadno računalsko dotjerivanje vezne uzornice radi oblikovanja kontura i oštrog provezivanja te oklanjanje neprovezivanja niti. Pretvaranje vezne patrone u odgovarajući kodirani zapis za elektronički vođene strojeve ili u zapis kojeg može automatski iščitavati stroj za bušenje papirnatih kartica.
Literatura: Corel Draw 5.0Deluxe Paint
V. Orešković: Automati i računala u službi tkalaštva. Zbornik referata savjetovanja Primjena automatizacije u tekstilnoj i odjevnoj industriji, SITTH Zagreb 1988. s. 189 do 224
V. Orešković: Računalsko uzorkovanje, patroniranje i bušenje žakardskih karata. Zbornik ref. savj. SITTH i ITO 1991 - Tekstilna vlakna i suvremeni procesi - s. 125 do 133
V. Orešković: Računalska obrada žakardskih uzornica neograničenih jedinica ponavljanja. Časopis Tekstil, Zagreb, 1/1995
Odabrani članci iz tekstilnih i računalskih časopisa.
B. Kondres: Corel Draw za dizajnere, Znak 1994.; Zagreb
D. McClelland: Crtanje na računalu - vodič za neumjetnike, Znak 1994.; Zgb
V. Orešković, J. Hađina: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Univerzitet "Đuro Pucar Stari" Banja Luka, VTŠ Bihać, 1982.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info